Logo

Lees het volledige artikel (nieuw venster)

Adviseur Data Beheer Management

Bron:HarveyNash
Onderdeel:Latest jobs
Datum publicatie:Tue, 13 Feb 2018 14:10:18 GMT
Datum gewijzigd:13-FEB-2018 17:17

Harvey Nash is op zoek naar eenAdviseur Data Beheer Management te Den Haag

Werkzaamheden/verantwoordelijkheden

* De werkzaamheden zullen m.b.t. het datamanagement zich richten op Organisatie (DFPS) data, Transactionele data, Stam data en Service data en op het richten, inrichten en verrichten van de bevoorradingsketen uit de blauwdruk.

* Het beheer over de genoemde data onderwerpen dient verder geprofessionaliseerd te worden en ingebed te worden in de bedrijfsvoering met de bijbehorende beheersmaatregelen.

* Functionaris draagt zorg voor de tot standkoming van een blauwdruk bevoorradingsketen waarbij procesmatige activiteiten op elkaar worden afgestemd en de blauwdruk gereed wordt gemaakt voor implementatie bij het defensieonderdeel en voor overdracht naar de lijnorganisatie.

* Functionaris is verantwoording schuldig aan de Co??rdinerende procesmanager Matlog en maakt afspraken omtrent planning, voortgang, monitoring en rapportage.

* Functionaris organiseert workshops met stakeholders.

* Functionaris definieert doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening afgestemd op de organisatie (beleid/vigerende regelgeving).

* Functionaris onderhoudt voortdurend contacten met stakeholders gedurende de periodes waarin activiteiten planmatig en daadwerkelijk worden gerealiseerd.

* Functionaris draagt zorg voor afstemming en afronding van de toegewezen werkzaamheden.

* Functionaris houdt zich aan de algemene gedragscodes van Defensie.Eisen

* Kandidaat heeft een Universitaire opleiding

* Minimaal 38 uur per week beschikbaar

* Goede kennis van SAP gerelateerde applicaties zoals SAP ECC, SAP DFPS, SAP TM

* Kennis van Migratiemethodiek

* Goede communicatie en sociale vaardigheden en het vermogen anderen te overtuigen & motiveren.

* Goede kennis van ????n of meerdere projectorganisaties, waarbij SAP ge??mplementeerd werd.

* Goede kennis van bedrijfsvoering ge??nitieerd vanuit de organisatie en is in staat producten hierop af te stemmen.

* Functionaris heeft een zodanig basisniveau dat hij/zij inzetbaar is op complexe onderwerpen binnen zijn uitvoerende werkzaamheden.

* Functionaris toont uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.Reacties gelieve rechtstreeks mailen naar fouzia.azzadadi@harveynash.com t.a.v. Fouzia Azzadadi