Logo

Lees het volledige artikel (nieuw venster)

Informatieanalist

Bron:HarveyNash
Onderdeel:Latest jobs
Datum publicatie:Tue, 13 Feb 2018 09:31:59 GMT
Datum gewijzigd:13-FEB-2018 13:20

Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Informatieanalist.De Proces/ Informatieanalist draagt zorg voor de vertaling van de behoefte van de consulaire dienstverlening naar een passende informatievoorziening en het vormgeven van de inrichting van informatiesystemen van de directies door het uitvoeren van een analyse van de werkprocessen.De Proces/ Informatieanalist wordt ingezet in het vernieuwingsprogramma binnen de directie DCV. Belangrijkste werkzaamheden:* Ontwikkelt, implementeert en ondersteunt programmabrede producten en processen in de informatievoorziening.
* Voorziet, onderkent en vertaalt de behoeftes van de business naar bruikbare IV- oplossingen.
* Definieert de behoeftes van de business in heldere requirements en levert op basis hiervan de input voor.

Programma’s van Eisen:
* Analyseert bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen het programma met het oog op potenti?Proces Redesign trajecten en/of aanpassingen van informatiesystemen.
* Is belast met en onderhoudt relaties met interne BZ onderdelen en externe leveranciers.
* Maakt onderdeel uit van het programmateam en levert daarin een constructieve bijdrage.
* Adviseert over de haalbaarheid van voorgestelde oplossingen en over de mogelijkheden tot vernieuwing.
* Ondersteunen van de business bij het formuleren van functionele behoeftes die voortkomen vanuit aan het programma gerelateerde interdepartementale en internationale (EU) processen en bewegingen, opdat deze kunnen worden meegenomen in de producten en processen van de directie.
* Stemt de producten af met de business architectuur (van zowel de domeinarchitectuur als enterprise architectuurSpeelruimte:
- Rapporteert tussentijds en aan het einvan de opdracht over de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van de business analyses en de mate waarin deze kunnen worden toegepast.
* Rapporteert over de vervulde opdracht aan het management van de directie die als opdrachtgever fungeert of aan de business analisten van de teams waar de Proces/ Informatieanalist onderdeel van uitmaakt
* Het kader wordt gevormd door wet- en regelgeving, procedures en richtlijnen

Algemeen:
- WO Bestuurlijke informatiekunde
- Opleiding Informatie-/businessanalyse
- Projectmatig werken, vaardigheid in het aansturen van ontwikkeltrajecten
- Uitstekende kennis van BusinessProcesManagement
- Inzicht in de samenhang tussen business,- informatie- en IT-architectuur

Specifiek:
- Grondig kennis van bedrijfsprocessen
- Spreekt de taal van BZ en kan de behoefte vertalen in taal van 0a architecten
- Kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen van internationale overheidsorganisatie
- Uitstekende kennis van de informatievoorziening gebasserd op NORA en MARIJ

Interviewdata: 20/2 tussen 14.00 en 17.00 uur
Start: 26 /2/2018
Eind: 31/12/2018
Inzet: 36 uur per week
Standplaats: Den Haag
Sluitingsdatum vacature: 14/2/18 10.00 uur