Logo

Lees het volledige artikel (nieuw venster)

Quality Assurance adviseur

Bron:ItaQ
Onderdeel:Itaq Interim Professionals BV vacatures RSS feed
Datum publicatie:Mon, 12 Feb 2018 16:18:20 +0100
Datum gewijzigd:12-FEB-2018 16:19

Het uitvoeren van een onafhankelijke externe kwaliteitscontrole op het lopende programma dat de informatiestrategie 2017-2020 ten uitvoer brengt. Hierbij wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de i-Board, het orgaan dat dat sturing geeft aan het programma. Het gaat hierbij om de invulling van een complementaire, onafhankelijke en objectieve bewakings- en adviesfunctie met als doel het functioneren van het programma te verbeteren. De bewakings- en adviesfunctie moet de leden van de i-Board in staat stellen om haar programma assurance verantwoordelijkheid (het garanderen dat het programma succesvol verloopt) in te vullen en om goed geïnformeerde besluiten te nemen. De opdracht bestaat uit het verrichten van specialistische advieswerkzaamheden ter versteviging van de besturing en het opdrachtgeverschap op de ICT- projecten en – programma’s. De gevraagde adviseur voert audits uit, beoordeelt rapportages en tussenproducten uit de projecten op aspecten van Quality Assurance, Governance en risicomanagement.

Aspecten waar de kandidaat minimaal naar kijkt:

Voorlopig vragen we uw inzet voor 12 maanden voor 8 uren per week. Op termijn zal besloten worden of de werkzaamheden uit de bovenstaande opdracht opgevolgd zullen worden.

 

De adviseur rapporteert formeel aan de verantwoordelijke bestuurder, maar stemt over de lopende werkzaamheden af met de directeur Bedrijfsvoering, tevens CIO.